ANDRZEJ PREISS

Jest adwokatem ponad 25 lat. Uprzednio był sędzią-cywilistą. Do roku 2009 wpisany był również na listę radców prawnych.

Andrzej Preiss zajmuje się głownie obsługą przedsiębiorców i szeroko rozumianym prawem kontraktowym. Ma bogate doświadczenie w tworzeniu spółek i obsłudze ich funkcjonowania. W zakresie prawa gospodarczego zajmuje się konstruowaniem i obsługą kontraktów i dochodzeniem powstałych na ich tle roszczeń.

Specjalizuje się także w obsłudze postępowań sądowych z udziałem podmiotów polskich i zagranicznych. Ma niebagatelne doświadczenie w zakresie prawa cywilnego i handlowego. Ma również bogate doświadczenie w negocjacjach i obsłudze dużych projektów inwestycyjnych, w tym publicznych.

Wyspecjalizował się w obsłudze prawnej dużych projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz Regionalnych Programów Operacyjnych zwłaszcza prowadzonych w oparciu o reguły kontraktowe FIDIC.

Sprawował i sprawuje obsługę prawną Zamawiających, Wykonawców oraz Zespołów Pomocy Technicznej i kontraktowych Inżynierów Kontraktu w wielkich przedsięwzięciach inwestycyjnych, jak budowa Falochronu Osłonowego Portu Zewnętrznego (Portu LNG) w Świnoujściu, Programu Poprawy Jakości Wody w Szczecinie, projektu Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty, zadania Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (tzw. Spalarnia), projekty dot. budowy nowych nabrzeży jak i modernizację istniejącej infrastruktury portowej, a także modernizację infrastruktury drogowej oraz odtworzenie infrastruktury kolejowej Morskich Portów Szczecin – Świnoujście, doradztwo zespołom Inżyniera w zadaniach „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zadaniu „Zaprojektowanie i wykonanie farmy wiatrowej […] w formule „pod klucz”, „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia”, System RIS (Usług informacji rzecznej) „Dolna Odra”, „Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński”, „Porty Zalewu Szczecińskiego – poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój”, „Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie”

Jest członkiem – niezależnym inżynierem konsultantem – SIDIR, jedynego polskiego stowarzyszenia afiliowanego przy FIDIC.

Od wielu lat obsługuje w sprawach sądowych jedno z największych towarzystw ubezpieczeniowych na rynku polskim.

Występuje również  jako obrońca w poważnych sprawach karnych.

Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim (1974), pełni funkcję honorowego konsula Królestwa Danii w Szczecinie. W 2011 roku został przez Królową Małgorzatę odznaczony i mianowany kawalerem Orderu Dannebrog .

Biegle włada językiem angielskim.