HONOROWY KONSULAT KRÓLESTWA DANII W SZCZECINIE

Konsulat Królestwa Danii w Szczecinie niesie pomoc obywatelom Danii, którzy mają problemy podczas pobytu w Polsce z powodów takich jak utrata dokumentów czy też choroba. Konsulat obejmuje swym zasięgiem województwo zachodniopomorskie.

Konsulat prowadzi czynności konsularne określone konwencją wiedeńską o stosunkach konsularnych z 1963 r., udziela pomocy w sprawach życia codziennego obywatelom Danii oraz innych państw Unii Europejskiej, wspiera inicjatywy społeczne i gospodarcze służące współpracy Polski i Danii, poznaniu obu narodów oraz współpracy regionów.