Zakres działalności

Konsulat Królestwa Danii w Szczecinie obejmuje swym zasięgiem województwo zachodniopomorskie.

Prowadzi czynności konsularne określone konwencją wiedeńską o stosunkach konsularnych z 1963 r., udziela pomocy w sprawach życia codziennego obywatelom Danii oraz innych państw Unii Europejskiej, wspiera inicjatywy społeczne i gospodarcze służące współpracy Polski i Danii, poznaniu obu narodów oraz współpracy regionów.

Główne czynności konsularne:

  • wydawanie dokumentów (w tym paszportów tymczasowych, dokumentów podróży dla uchodźców, zaświadczeń o utracie prawa jazdy),
  • wsparcie w sprawach indywidualnych,
  • uwierzytelnianie dokumentów,
  • wydawanie zaświadczeń,
  • pomoc w nadzwyczajnych przypadkach życiowych,
  • inne czynności określone w przepisach.